Juan E. Sarmiento Rodríguez
Juan E. Sarmiento Rodríguez

Juan E. Sarmiento Rodríguez

Specialiteit: Cognitieve gedragstherapie, Spaanstalig

Juan E. Sarmiento Rodríguez is GZ-psycholoog (BIG 29917648925). Hij is opgeleid in klinische en sociale psychologie. Hij studeerde aan de Universidad Central de Venezuela (UCV), de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Zijn werk richt zich op het gebied van aanpassingsstoornissen en psychische klachten (depressie en angst of paniek), partner relatie en op die situaties die ontstaan tijdens interactie met verschillende culturen en groep(en).

Als uitgangspunt maakt hij gebruikt van evidence (of practice) based methoden zoals cognitieve en gedragstherapie, schematherapie en andere therapeutische, bijvoorbeeld de cliëntgerichte, methoden. Hij biedt hij ook workshops over verschillende onderwerpen met betrekking tot geestelijke gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Behandelingen worden regulier via internet worden gevolgd in combinatie met de gewone sessies. Deze combinatie van sessies bij ons in de praktijk en E-health (on-line behandeling bij u thuis)  wordt als “blended care” benoemd. De behandelingen op praktijk en de workshops kunnen in drie talen worden gegeven: Nederlands, Engels en Spaans. Het is bij hem ook mogelijk vanuit het buitenland therapie te volgen via Skype.

Sinds 2014 zijn er BGGZ contracten met alle zorgverzekeraars. Het overig zorgproduct tarief is € 93,00. Meer informatie over de tarieven en samenwerking met verzekeraars vindt u hier. Vanaf januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ verplicht om een individueel kwaliteitsstatuut te hebben. Het Kwaliteitsstatuut bevat informatie over onder meer: de wijze van samenwerken in het professionele netwerk, de informatie die wordt uitgewisseld met de huisarts, het meten van behandeleffecten en cliëntervaringen en de bereikbaarheid (ook buiten de reguliere bereikbaarheidstijden om).
Hier kunt u het kwaliteitsstatuut van Juan inzien.

Hier kunt u het privacy-statement inzien.

 

~~~~English~~~~

 

Juan E. Sarmiento Rodríguez is a Licensed Health (GZ)Psychologist and has been living in the Netherlands for more than two decades. As therapist, he offers treatments in the area of cultural adaptation and psychological disorders (depression, mood and anxiety). His specialty are the disorders caused during the interaction between people of different cultures and groups. He uses Behavioral Cognitive Therapy, Schema Therapy and other client-centered methods, as well as group therapies and workshops on various topics related to mental health and personal development. The treatments can be done in three languages: Dutch, English and Spanish. In many cases, it is possible to declare the costs of the consultations most of to the Dutch insurances in the Netherlands.
If you want to contact him directly you can use the e-mail and telephone number at the end of this column.

 

~~~~Español~~~~
 

Juan E. Sarmiento Rodríguez es psicólogo y vive hace casi dos décadas en Los Países Bajos. Como terapeuta, ofrece tratamientos en el área de la adaptación y los trastornos psicológicos (depresión o estado de ánimo y angustia). Su especialidad son los trastornos causados en las relaciones y principalmente durante la interacción entre personas de diferentes culturas y grupo(s) . Él usa la terapia cognitiva y conducta, además de la terapia de esquemas y otros métodos centrados en el cliente. Igualmente ofrece terapias de grupo y  talleres sobre diversos temas relacionados con la salud mental y el desarrollo personal. Su trabajo lo hace en tres idiomas: holandés, inglés y español. Por lo general, las primeras consultas con Juan son declarables usando el seguro en Holanda.
Si desea contactarle directamente puede usar:

 


Scores CQ Index 2017 -JS Psychology

Scores CQ Index 2017
van 01 jan. 2017 tot 01 jan. 2018    
Cliëntscore.
Schaal Gemiddeld (%)   Std. Deviatie
Functioneren 86,67   14,14
Bejegening 78,13   3,13
Informatie over de behandeling 75,00   30,62
Deskundigheid van de hulpverlener 83,33   28,87
Informatie over cliëntenrechten 50,00   16,67
Bereikbaarheid 95,83   7,22
Keuzemogelijkheid 50,00   39,53
Waardeoordeel behandeling 75,00   5,00